Je bent hier:

HET DOCUMENTATIECENTRUM

Onderzoekers, modelbouwers, journalisten, schrijvers, liefhebbers, raadpleeg het documentatiecentrum van het Brussels Air Museum. U wordt er met enthousiasme en deskundigheid ontvangen. Het documentatiecentrum schikt zijn archieven in drie duidelijk gescheiden blokken: drukwerken, foto’s en films.

Het Air Historical Team van de AELR groepeert leden van de vereniging die geregeld samenkomen in het documentatiecentrum dat zich in de Luchtvaarthall bevindt. Elk van hen is specialist in één of meer onderwerpen, en zij beantwoorden uw vragen naargelang  hun deskundigheid. Ze werken mede aan de uitbreiding van de documentatie, de digitalisering ervan, de identificatie van zeldzame vliegtuigen en het schrijven van artikelen voor het Brussels Air Museum Magazine.

Normaal is het documentatiecentrum toegankelijk tijdens de openingsuren van het Koninklijk Leger Museum, van dinsdag tot vrijdag, van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Het is aangewezen een afspraak te maken.

Contact: Charles de la Royère – Tel. : +32 2 737.79.60  – E-mail : docu.aelr@brussels-air-museum.be

> Gedrukte archieven

Veel oude boeken en tijdschriften gewijd aan de luchtvaart, en plannen en handleidingen over vliegtuigen die nu verdwenen zijn. Meer dan 7.000 oude luchtvaartboeken. Ongeveer 15.000 tijdschriften en maandbladen in het Frans en het Engels over militaire en burgerluchtvaart. Honderden biografieën van Belgische en buitenlandse piloten. Documenten over militaire vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in België zijn neergestort. Een rijke documentatie over vliegtuigconstructeurs.

Technische documentatie over de vliegtuigen gebruikt door de Belgische Luchtmacht en door Sabena of tentoongesteld in het Brussels Air Museum. Historische en technische boeken over militaire en burgervliegtuigen. Een ruimte gewijd aan de ruimtevaart met boeken, documenten en rapporten van de NACA en de NASA.

> Foto-archieven

Leden van de AELR, in orde met hun lidgeld, kunnen ter plaatse een uitgebreide en gedeeltelijk gedigitaliseerde verzameling foto’s raadplegen.

Deze bron van onschatbare waarde komt uit de verzameling van Mike Terlinden, oprichter en eerste voorzitter van de afdeling Luchtvaart van het Museum. In de loop der jaren werd deze verzameling verder uitgebreid door het uitlenen van fotoalbums en door schenkingen komende van familie van piloten, van verzamelaars en van spotters.

>Film-archieven

Het Centrum bewaart vele films, daterend uit verschillende tijdperken, waarvan de digitalisering aan de gang is. Het is de bedoeling in de toekomst filmvoorstellingen te houden voor de leden.