Privacy beleid van de vzw AELR (De Vrienden van het Lucht- en Ruimtevaartmuseum vzw) volgens de Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in voege op 25 mei 2018

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door de vzw AELR en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen. De vzw AELR verbindt er zich toe de gegevens zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk te gebruiken.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Via het inschrijvingsformulier vragen wij u een aantal persoonsgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, telefoon, gsm-nummer, e-mail adres, taal en anderen. Deze gegevens dienen voor administratie doeleinden, zoals het opstellen van een ledenlijst, bepalen van de categorie van lidmaatschap, organiseren van specifieke bijeenkomsten, attenties bij bijzondere verjaardagen, verzenden van het magazine, uitnodigingen en mededelingen. De persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van de vzw AELR en worden bewaard tot op het ogenblik dat men geen lid meer is of tot bij overlijden. De persoonsgegevens in de historische lijst worden bewaard zolang de vzw AELR niet ontbonden wordt, met het oog op archivering in het algemeen belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden en dit alles in het kader van de luchtvaartgeschiedenis.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens.

De vzw AELR beschikt over de persoonlijke gegevens. Contact adres :

Secretaris-Generaal AELR
Jubelpark 3
1000 Brussel
E-mail : secretariat.aelr@brussels-air-museum.be

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

Onze databanken zijn niet toegankelijk voor derden. Ook geven we de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Zo worden uw naam en adres regelmatig doorgegeven aan onze drukker voor het verzenden van het Brussels Air Museum-Magazine.

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar het secretariaat van de vzw AELR.

Privacy beleid m.b.t. onze website

U kunt onze website www.brussels-air-museum.be bezoeken zonder melding van uw persoonsgegevens.

Verbindingsgegevens

We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze website en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type en het merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag op onze website de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om ons aanbod op de website aan te passen aan uw mogelijke behoeften.

Analyse van het gebruik van de website www.brussels-air-museum

We kunnen op onze website gebruik maken van diensten van derden (e.g. Google Analytics) om het gebruik dat bezoekers maken van onze websites te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan de vzw AELR kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat u maakt van onze website, met inbegrip van uw gedrag op onze website. Dergelijke data laten ons toe op te sporen waar er fouten in onze website kunnen zitten en hoe we uw gebruikservaring op onze website kunnen verbeteren.

Gebruik van cookies op de website www.brussels-air-museum

Wat zijn cookies? Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de website Brussels-Air-Museum

  • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, bv. om formulieren in te vullen
  • Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door de vzw AELR beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacy beleid nauwkeurig te lezen.