Je bent hier:

MISSIE EN ACTIVITEITEN VAN DE AELR

De tweetalige vzw Koninklijke Maatschappij AELR « Les amis du Musée de l’Air et de l’Espace – De vrienden van het Lucht– en Ruimtevaartmuseum » werd in 1970 opgericht met het statuut van een vzw. Ze heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de afdeling Lucht- en Ruimtevaart van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis – MRA-KLM. Haar activiteiten passen binnen akkoorden die ze sloot met het KLM. Hiervoor stelt het KLM lokalen en materiaal ter beschikking.

Voor haar activiteiten rekent de AELR o.a. op vrijwilligers die werken in de restauratiewerkplaats voor oude vliegtuigen, in haar documentatiecentrum dat over een referentiebibliotheek en fotoarchieven beschikt, en op de SABENA-stand waar de herinnering aan onze vroegere luchtvaartmaatschappij levendig gehouden wordt. Vrijwilligers van het AELR zijn ook actief in de MUSEUM SHOP die zich bij de ingang van het museum naast de kassa bevindt en waar, naast andere publicaties, vele boeken over de luchtvaart te koop zijn. De AELR exploiteert ook het SKY CAFÉ in de Luchtvaarthall.

Van bij de oprichting geeft de vereniging ook het Brussels Air Museum Magazine uit. Eind 2020 telde dat al meer dan 50 jaargangen en 188 uitgegeven nummers.

Sluit je aan !

Onze vereniging biedt haar leden een aantal voordelen aan. Onder ander een magazine dat ook onbeperkt online raadpleegbaar is, gratis toegang tot het documentatiecentrum en kortingen in het Sky Café en Museum Shop.

Samenstelling van de Raad van Bestuur
Isabelle Scheyvaerts : medevoorzitters & algemeen secretaris
Jean-Paul de Caluwé : medevoorzitters & penningmeester
Robert Dée : assistent-penningmeester
Philippe Larose : bestuurder
Joël Kempf : bestuurder
Luc Weckx : bestuurder
Vincent Maniet : bestuurder
Kol. Lionel Gabriel : vertegenwoordiger War Heritage Institute (WHI)
Kol. Jo Heylens : vertegenwoordiger COMOPSAIR
Georges Heeren : vertegenwoordiger AGORIA